Wiskundenotatie

De wiskundenotatie van Dedicon is een lineaire notatie in platte tekst die bedoeld is voor gebruik in digitale documenten. De notatie is toegankelijk voor spraak en digitaal braille via de brailleleesregel. Het beeldscherm is leidend. Hoe de notatie in braille wordt weergegeven, hangt af van de brailletabel die is ingesteld. Voor de weergave van wiskunde in gedrukt braille gelden andere regels.

Kenmerken

De belangrijkste kenmerken van de notatie zijn:

  • Tekst is plat en lineair, dus zonder opmaak.
  • Alle symbolen die worden gebruikt, zijn beschikbaar op een standaardtoetsenbord.
  • Is hanteerbaar op alle onderwijsniveau's.
  • Vereist geen aanvullende soft- of hardware om te lezen of te schrijven.
  • Is makkelijk te leren en staat dicht bij "rekenmachinetaal" en de lineaire notatie zoals in programma's als Excel, Maple en Mathematica.
  • Volgt algemeen gangbare regels zoals Meneer Van Dale Wacht Op Antwoord.
  • Maakt hierdoor ook communicatie met ziende studiegenoten en docenten mogelijk.

Aan de slag

De bovengenoemde kenmerken zijn formeel vastgelegd in symbolen en regels. Om zelf toegankelijke wiskunde te lezen of te schrijven is het doorgaans voldoende om de voorbeelden te bekijken. Hierin wordt de notatie geïllustreerd aan de hand van de meest voorkomende onderwerpen.

Evolutie

De wiskundenotatie van Dedicon is ingevoerd in 2009 en is tot stand gekomen in overleg met de Onderwijsinstellingen van Bartiméus en Visio. De notatie wordt ook gebruikt voor andere vakken zoals rekenen, economie, natuur- en scheikunde, statistiek, enzovoort. Van tijd tot tijd zullen aanvullingen nodig zijn. Als je wilt meedenken over deze wijzigingen, kun je hier contact opnemen.