Braille als pad naar kennis

Braille maakt voor mensen die erop aangewezen zijn het verschil tussen geletterdheid en analfabetisme. Wie alleen nog maar met spraak werkt, verliest geleidelijk het woordbeeld en gaat ‘fonetisch spellen’. Braille is dus van groot belang, niet alleen om ‘gewone’ tekst te kunnen lezen en schrijven, maar ook om wetenschappelijke werken, vreemde talen, talen in niet-latijnse letters, wiskunde en muziek te kunnen lezen en schrijven.

Op dit platform deelt Dedicon gedetailleerde kennis over het werken met braille (digitaal met de brailleleesregel of op papier). Relevant voor leerlingen en studenten met een visuele beperking en hun docenten, begeleiders en ouders. De website bevat uitgebreide informatie over braille in het algemeen, wiskundenotatie en muzieknotatie in braille. Ook het didactisch aanpassen van lesmateriaal voor blinde en slechtziende leerlingen komt aan bod. Deze site wordt regelmatig aangevuld. Tips, vragen en opmerkingen kunnen via het contactformulier worden doorgegeven.