Example 2

1-broombutaan

2-broombutaan

but-1-een

but-2-een

butaan-1-ol

butaan-2-ol